Đặt Xe

Sao Việt Bus

Sao Việt Bus

 • Giường nằm đơnChỉ từ310,000đ
 • Cabin Đơn (Tầng 2)Chỉ từ400,000đ
 • Cabin Đôi (Tầng 1)Chỉ từ750,000đ
Xem thêm1
KADBUS SAPA

KADBUS SAPA

 • Cabin Đơn ( Tầng 1)Chỉ từ550,000đ
 • Cabin Đơn (Tầng 2)Chỉ từ450,000đ
 • Cabin ĐôiChỉ từ700,000đ
Xem thêm1
Tuấn Minh Bus

Tuấn Minh Bus

 • Cabin ĐơnChỉ từ400,000đ
 • Giường nằm đơnChỉ từ350,000đ
Xem thêm1
Thanh Nhung Sapa

Thanh Nhung Sapa

 • Xe giường nằmChỉ từ300,000đ
 • Cabin Đơn (1 người)Chỉ từ550,000đ
 • Cabin Đôi (2 người)Chỉ từ750,000đ
Xem thêm1
Phúc Lâm Limousine

Phúc Lâm Limousine

 • Vip AChỉ từ500,000đ
 • Vip BChỉ từ450,000đ
 • Vip CChỉ từ450,000đ
Xem thêm1
Inter Bus Lines

Inter Bus Lines

 • Giường nằm đôiChỉ từ300,000đ
 • Cabin ĐơnChỉ từ400,000đ
 • Cabin ĐôiChỉ từ700,000đ
Xem thêm1
Sapa King Limousine

Sapa King Limousine

 • Vip AChỉ từ500,000đ
 • Vip BChỉ từ450,000đ
 • Vip CChỉ từ450,000đ
Xem thêm1
Sapa King Express Bus

Sapa King Express Bus

 • Xe giường đơnChỉ từ300,000đ
 • Cabin Đơn ( 1 người)Chỉ từ400,000đ
 • Cabin Đôi ( 2 người)Chỉ từ650,000đ
Xem thêm1
Eco Sapa Limousine

Eco Sapa Limousine

 • Vip AChỉ từ530,000đ
 • Vip BChỉ từ480,000đ
 • Vip CChỉ từ450,000đ
Xem thêm1
G8 Sapa Open Tour

G8 Sapa Open Tour

 • Cabin Đơn (Tầng 2)Chỉ từ420,000đ
 • Cabin Đơn (Tầng 1)Chỉ từ550,000đ
 • Cabin Đôi (Tầng 1)Chỉ từ720,000đ
Xem thêm1
Sapa Explore Bus

Sapa Explore Bus

 • Xe giường đơn (Vip)Chỉ từ320,000đ
 • Cabin Đơn (1 người)Chỉ từ400,000đ
 • Cabin Đôi (2 người)Chỉ từ700,000đ
Xem thêm1

  Đặt vé nhanh

  Đặt vé